Kaptajn Hook

Lederen er kaptajnen på skibet; hun skal sikre strategien via en attraktiv vision, skabe følgeskab blandt alle besætningsmedlemmerne og sikre den endelige gennemførelse, så skibet kommer smukt i havn med alle besætningsmedlemmer i god behold. I dette sidste kapitel i ledelsesføljetonen vil jeg sætte lys på lederens rolle i strategieksekveringen, herunder kompetencer i forhold til at opstille en vision, opnå følgeskab og sikre gennemførelsen.

Vision

Selvom en storslået vision ofte lyder enkel, såsom Audis ”Vi vil være det førende premium mærke”, så er der som regel blevet brugt mange kræfter på at udvikle den. For lederen indebærer processen mod visionen evnen til at se det store billede og modstå fristelsen til at vælge den ”rigtige” løsning for hurtigt.

En vision er en forestilling om en positiv fremtidig tilstand, og det er lederens opgave at opbygge denne vision om nye fremtidsmuligheder. Det kan eksempelvis gøres via udforskning, mod og afprøvning af antagelser, hvilket bliver uddybet i nedenstående.

Trin i visionsskabelsen:

Det er vigtigt, at lederen udforsker nye retninger i visionsudarbejdelsen. Udforskningen indebærer at give sig tid til at afveje forskellige muligheder. En udforskning, som desuden kan hjælpe til at gøre op med forudindtagede holdninger.

1. Udforskning – hvad er svaret på nedenstående?

  1. Hvorfor eksisterer vi?
  2. Hvordan opererer vi på markedet?
  3. Hvad er essensen af det, vi laver?
  4. Hvordan får vi succes?
  5. Hvad er vigtigst p.t. for at opnå succes?
  6. Hvem skal gøre hvad?

2. Ha’ modet til at ”råbe op”

At skabe en modig vision indebærer, at lederen er villig til at løbe risici for at stå i spidsen for nye, modige retninger. Dygtige ledere udfordrer grænser for, hvad der er muligt, og udfordrer andre til at overgå deres forventninger. Ledere gør ikke noget indtryk, hvis ikke de er en lille smule eventyrlystne. Det forventes, at de kan skabe en inspirerende vision, som begejstrer deres medarbejdere. Enhver storslået præstation starter med en modig idé.

3. Afprøve antagelser

Foruden udforskning og mod er det afgørende, at visionen underbygges. Lederen kan afprøve sine antagelser på forskellige måder, f.eks. ved at spørge andre til råds eller ved at foretage en mere formel undersøgelse. Det er vigtigt, at lederen ser ud over egne tanker og afprøver sine antagelser, anerkender hindringer og overvejer forskellige metoder til at afprøve sine hypoteser.

Følgeskab

Følgeskab drejer sig om at opnå tilslutning til visionen fra enhver, der skal være med til at gøre den levende. Følgeskab sikrer, at alle arbejder i samme retning, både opgavemæssigt og følelsesmæssigt.

Trin i følgeskab:

Lederen kan opbygge følgeskab gennem klarhed, dialog og inspiration netop for at sikre, at alle arbejder i samme retning.

1. Tilføre visionen rationalet bag – dvs. skabe et klart og tydeligt ”hvorfor”

Når du kommunikerer visionen, er det vigtigt, at den formidles sagligt og struktureret. Det kan være svært at omsætte idé til ord, og derfor kan det være en god idé at få medarbejdere, som er gode til at kommunikere klart og tydeligt, til at forklare baggrunden for idéerne. Det er alt andet lige nemmest at opnå tilslutning, hvis medarbejderne forstår budskabet. Det er således vigtigt, at budskab og formidling er gennemtænkt fra ende til anden.

2. Skabe forudsætningen for, at visionen lykkes, via dialog

En af de enkleste metoder til at opnå følgeskab til visionen er at engagere andre i en bred dialog. Når lederen åbner op for kommunikation, øger det ikke kun tilslutningen, men giver også ofte uvurderlige informationer. Ægte følgeskab kræver åbenhed over for andres idéer og bekymringer; at give andre mulighed for at stille spørgsmål og dele deres indsigt. Dialogen hjælper lederen med at identificere problemer og mangler.

3.Skabe inspiration og motivation; husk, at der skal minimum fem positive udtalelser/oplevelser til at opveje én negativ

For at skabe begejstring over et nyt initiativ må du som leder tegne et spændende fremtidsbillede og vise, at du har tillid til dine medarbejdere. Ledere, som inspirerer andre, har større succes med at opnå og fastholde tilslutning. Er du selv passioneret, vil det helt automatisk smitte af på medarbejderne, og de vil blive mere engagerede. Derudover er det afgørende for følgeskabet, at den enkelte medarbejder kan se, hvordan hun bidrager til succesen.

Gennemførelse

Det er lederens ansvar at sørge for, at strategien og alle personer er på plads på alle niveauer, så det er muligt at gøre visionen levende.

Trin i gennemførelsen:

Lederen kan mestre gennemførelse ved hjælp af momentum, struktur og feedback.

1. Skabe momentum

Når vi opnår momentum, føles det som en bølge, hvor tingene sker i et naturligt flow. Det er ofte lederen, som sætter tempoet; hvis lederen er for afslappet, mangler gruppen det nødvendige momentum til at realisere visionen, og er lederen for hurtig, er der risiko for, at medarbejderne ikke kan følge med. Ved at være driftig og proaktiv er lederen rollemodel og sætter dermed standarden for tempoet. Mennesker er generelt tilbøjelige til at præstere på det niveau af momentum, som forventes af dem. Uden følelsen af momentum kan projekter trække i langdrag og mislykkes.

2. Struktur

Uden etablerede processer, politikker og forventninger er grupper tilbøjelige til at fungere ineffektivt og gennemfører typisk visionen mindre effektivt.  For at skabe den nødvendige struktur er det vigtigt at udarbejde gennemtænkte planer og analysere komplekse problemer. En effektiv indsats forudsætter, at alle ved, hvad der forventes, og at lederne reagerer på deres gruppes behov for struktur. En struktur, som hjælper til at skabe forudsigelige og pålidelige resultater.

3. Feedback

En god feedbackkultur er også vigtig for gennemførelsen – både fra leder til medarbejder, fra medarbejder til leder og medarbejdere imellem. Den gode feedback indeholder positive tilbagemeldinger og konstruktive forbedringsforslag. Lederens feedback ved indlysende ineffektivitet og ved relevant ros og anerkendelse er afgørende for gruppens engagement og dermed for skabelsen af feedbackkulturen. Lederens feedback er med til at få medarbejderne til at forstå, hvordan de klarer sig. Det er vigtigt, at lederen er klar til at tage problemer op og samtidig er opmærksom på, at anerkendelse fremmer følelsen af ejerskab og engagement.

Flid med vid, ting ta’r tid

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *