Ledercoaching

Som coach hjælper jeg med at frigøre dit fulde potentiale, så du får adgang til alle tangenterne på dit tastatur. Coaching kan blandt andet hjælpe dig til at finde ud af, hvad der motiverer dig, hvad der er dine styrker og svagheder, og hvordan du arbejder med dem. Hvad der er dine grundlæggende værdier, værdier som ligger til grund for dine valg og dermed er altafgørende for, om du trives eller ej, og om du når dine ønskede mål.

Hvis du ønsker at udvikle dig både fagligt og personligt, så kan coaching være en mulighed for dig.

Eksempel på ledercoachingproces:

  • Foranalyse (LederPersonprofil + 360 graders analyse via DiSC )
  • Vision og målafklaring som leder (Hvilken leder er jeg i dag, og hvilken leder vil jeg gerne være?)
  • Værdiafklaring (Hvordan træffer jeg beslutninger bevidst i overensstemmelse med mine værdier?)
  • Karrierehjul/livshjul (Overblik/tilstandsrapport over nuværende arbejdsopgaver og fremtidsønsker sammenholdt med personlige prioriteringer)
  • Observation og feedback (observation af leder i konkret situation og feedback på kommunikation og adfærd)
  • Individuel handlingsplan
  • Opfølgning tilpasset den enkelte leder