Professionel facilitering

Professionel facilitering drejer sig om at skabe de rette rammer og støtte processen, så den flyder ubemærket og naturligt. Det være sig lige fra strategiformulering til -implementering og -forankring, større eller mindre møder og arrangementer, teamdage m.m.

Det er en kunstart at få processen til at glide, så formål og ønskede mål nåes, samtidig med at deltagerne bliver delagtiggjort i rette omfang, at agendaen holdes uden at være rigid men så tid, sted og formål går op i en højere enhed.

Jeg hjælper jer igennem hele processen:

  • Forberedelsen: Målafklaring, forventningsafstemning, formål og rammer
  • Eksekveringen: Facilitering, koordinering og sparringspartner
  • Evalueringen: Evaluering af mål og outcome
  • Opfølgning: Næste skridt

Som:

  • Sparringspartner, der stiller de gode spørgsmål og dermed sikrer et klart formål og konkrete mål
  • Inspirator med mange ideer og input til både form og indhold
  • Facilitator med en stor værktøjskasse bestående af metodikker, energizers, konkrete øvelser og meget mere
  • Koordinator, som sikrer at det hele klapper, og resultatet bliver som ønsket