Konflikthåndtering

“Der findes to måder at løse konflikter på; gennem forhandlinger og gennem vold. Den første vej er for mennesker den anden for vilde dyr”​

Kilde: Cicero, romersk filosof og retoriker (106-43 f. Kr.)

Der er lige så mange opfattelser og definitioner af konflikter, som der er mennesker. En konflikt kan både bunde i forskellige mål, som gør, at vi løber i hver vores retning, og det kan bunde i, at vi har det samme mål, som vi konkurrerer om.  En konflikt behøver dog ikke at være negativ, faktisk kan den være med til at skabe forandring og nye muligheder. Hvor der er menneskelige relationer, er der konflikter, og fordi konflikter er et uundgåeligt vilkår, og både kan have positive og negative konsekvenser, er det vigtigt at være godt klædt på til at takle dem.

Jeg hjælper jer med at finde ind til konfliktens kerne, finde roden til konflikten og finde frem til, hvad det er for nogle behov, som parterne ikke får opfyldt, hvilken slags konflikt her er tale om, hvilke temaer der er på spil, og hvor langt konflikten er eskaleret. Med den viden kan vi finde den rigtige løsning så som coaching, individuelle samtaler, mediation eller mægling og løse konflikten til alles bedste.