Lederudvikling

Vi skræddersyer jeres lederudviklingsforløb med udgangspunkt i jeres ønsker og behov.

Ønsker I motiverede ledere, som kender sig selv og hinanden og som har høj tillid til hinanden, så kunne følgende ledelsesforløb være et godt udgangspunkt.

Forløbet starter med, at lederne udarbejder et fælles ledermanifest, som danner et stærkt fælles fundament. Derefter er processen en vekselvirkning mellem individuelle sessioner og team sessioner.

I første trin får lederne indblik i egen lederprofil og i hinandens profiler via DiSC Work of Leaders, herunder styrker og svagheder i forhold til at udvikle en strategi, eksekvere denne og opnå følgeskab.

I andet trin bliver lederne bevidste om egne og hinandens ledelsesværdier. Et værdikompas som danner grundlag for de valg, den enkelte leder træffe i sin dagligdag.

I tredje trin får lederne indblik og overblik over egne og hinandens arbejdsopgaver, prioritering og motivation – hvad laver jeg, hvorfor og hvordan? Og giver det anledning til ændringer?

Det hele munder ud i individuelle ledelsesgrundlag, som kobler alle elementer fra processen, og giver den enkelte leder et stærkt grundlag at lede ud fra og til at formidle til deres medarbejdere. Her foruden skaber det et sammentømret lederteamet med høj tillid til hinanden.